Pośrednik finansowy godny zaufania

zaufanie

Pośrednik finansowy nie powinien pobierać wynagrodzenia od klienta, ponieważ za jego pracę wynagradza go instytucja, w której klient poszukuje wsparcia finansowego. To bardzo ważne, by wybierać tylko zaufane i sprawdzone firmy z doświadczeniem, takie jak KONKRET marketpozyczkowy.pl

Na wielu płaszczyznach naszego życia spotykamy się z pośrednictwem. Podczas zakupów produktów bądź usług, pośrednik spełnia bardzo ważną rolę i w wielu przypadkach bez jego udziału transakcja nie mogłaby się odbyć. Zatem, jeżeli pośrednictwo odgrywa tak ważną rolę w życiu każdego człowieka jak rozpoznać, że trafiliśmy na właściwą osobę bądź firmę, której możemy powierzyć nasze sprawy? A co jeżeli chodzi o nasze finanse? Jak rozpoznać pośrednika finansowego godnego zaufania?

Przy tak dużej ilości firm i instytucji, które zajmują się pośrednictwem finansowym trudno jest stwierdzić, która firma jest najlepsza, komu można zaufać i kto w bezpieczny sposób zajmie się naszymi finansami.

Pośrednik finansowy - czyli kto?

Pośrednik finansowy występuje pod różnymi nazwami - Pośrednik kredytowy, Agent, Doradca. Na samym końcu chodzi zawsze o to samo, czyli o osobę, która w sposób fachowy doradzi jakie finansowanie w konkretnej sytuacji będzie najlepsze. Kiedyś zawód Pośrednika finansowego nie był w żaden sposób unormowany prawnie. Wraz jednak ze wzrostem jego roli i powszechności na rynku podjęto działania mające na celu certyfikację Pośredników finansowych. Ta certyfikacja odbywa się na mocy dwóch ustaw fundamentalnych dla rynku pożyczania pieniędzy – ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o kredycie hipotecznym. Każdy Pośrednik, który chce pośredniczyć przy sprzedaży kredytów i pożyczek konsumenckich musi posiadać wpis do rejestru Pośredników prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wiemy już, jakie elementy muszą zostać spełnione, aby mówić, że Pośrednik działa legalnie. Pośrednik finansowy to osoba, która posiada ogromną wiedzę o produktach finansowych dostępnych na rynku, ale również umocowanie z wielu instytucji finansowych do sprzedaży tych produktów. Może zatem w sposób szybki i wiarygodny pomóc Klientowi w doborze odpowiedniego produktu. Pośrednik po krótkiej rozmowie z Klientem jest w stanie zakwalifikować go do odpowiedniej kategorii produktów oraz wybrać stosowny rodzaj instytucji, do której warto wnioskować o wsparcie finansowe. Następnie przeprowadzi Klienta przez wszystkie etapy składania wniosku, aby finalnie zaspokoić jego potrzeby finansowe.

Pośrednik finansowy - czy warto?

Wojciech Zieliński - dziennikarz finansowy a zarazem dyrektor projektu wnioskomat.com -  twierdzi, że pośrednik finansowy to realna wartość dla Klienta. Nie tylko pomoże znaleźć właściwą ofertę, ale również zadba o realizację wszystkich kroków w procesie sprzedaży. Co więcej, za usługę Pośrednika finansowego nie płaci Klient, a Instytucja, która sprzedaje produkt. Nie ma zatem różnicy w cenie kredytu lub pożyczki czy kupimy ją bezpośrednio w banku, w firmie pożyczkowej, przez stronę Internetową czy u Pośrednika.

Pośrednik finansowy - godny zaufania - KONKRET!

Firma KONKRET marketpozyczkowy.pl. działa na rynku jako pośrednik finansowy już od ponad dziesięciu lat. Poza stosownym wpisem do rejestru KNF (numer wpisu do rejestru pośredników kredytowych - Dział II: Rejestr pośredników kredytu konsumenckiego: RPK000805), posiada wiele certyfikatów od instytucji finansowych oraz szerokie grono klientów, co potwierdza, że jest pośrednikiem finansowym godnym zaufania. Firma istnieje aby zaspokajać potrzeby finansowe swoich klientów, dlatego też oferta firmy stale wzbogacana jest o nowe produkty i rozwiązania, w których dobro klienta jest zawsze na pierwszym miejscu. Na chwilę obecną w ofercie firmy jest duża ilość produktów finansowych. Niektóre z nich dostępne tylko i wyłącznie w ofercie Spółki KONKRET.

Klienci decydując się na wizytę w biurze KONKRET marketpozyczkowy.pl mają możliwość sprawdzenia swojego BIK-u jak też wyszukania i sprawdzenia oferty dopasowanej do potrzeby finansowej. Czynności te wykonuje bezpłatnie wykwalifikowany pracownik firmy, posiadający dużą wiedzę o oferowanych usługach i produktach. Co więcej z KONKRET marketpozyczkowy.pl kłopotem przestają być skomplikowane procedury uzyskania wsparcia finansowego oraz zapisy w umowach pożyczkowych. Doświadczeni pracownicy prawie jak za rękę prowadzą klientów przez wszystkie procedury uzyskania finansowania a treść umów przystępnie przedstawiają, wyjaśniając ewentualne wątpliwości. Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Dla pracownika placówki najważniejszy jest zadowolony klient i uśmiech jaki mu ofiaruje spotykając się na ostrołęckich ulicach.

Pośrednik finansowy KONKRET marketpozyczkowy.pl jest wynagradzany przez instytucje, z którymi współpracuje a nie bezpośrednio przez klienta. Koszty jakie ponosi klient w związku z zawartą umową kredytową są dla klienta wiadome przed jej zawarciem nic nie jest ukrywane przed klientem. KONKRET marketpozyczkowy.pl nie obciąża klienta kosztami związanymi ze znalezieniem stosownej oferty bądź zawarciem umowy kredytowej. Pośrednik finansowy, który pobiera od klienta dodatkowe koszty za znalezienie oferty bądź zawarcie umowy w ocenie pracowników KONKRET marketpozyczkowy.pl nie jest godny zaufania i nie reprezentuje interesu klienta a interes własnego portfela.

Istnieje możliwość wnioskowania o pożyczkę bez wychodzenia z domu w dowolnym czasie poprzez złożenie wniosku na stronie marketpozyczkowy.pl/zloz-wniosek Po pozytywnej weryfikacji klienta i otrzymaniu oferty w konkretnym produkcie, klient zgłasza się do biura KONKRET marketpozyczkowy.pl na podpisanie gotowej umowy

Jeżeli potrzebna jest porady odnośnie finansów bądź dodatkowa gotówka to u pośrednika finansowego KONKRET marketpozyczkowy.pl jest wszystko na wyciągnięcie ręki. Nie wierzysz? Sprawdź.

Zapraszamy do naszych placówek, których wykaz znajdziesz tutaj