Jak wybrać najlepiej dopasowaną ofertę ubezpieczenia na życie?

Rzadko myślimy o tym, by ubezpieczyć własne życie w momencie, kiedy nie mamy żadnych zobowiązań. Zwykle polisę zaczynamy rozważać dopiero w chwili zawarcia związku małżeńskiego, zaciągnięcia kredytu hipotecznego z drugą osobą lub gdy na świat przychodzi nasze pierwsze dziecko. Wówczas zdajemy sobie sprawę, że gdy nas zabraknie, pozostawione bliskie osoby będą w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Rozwiązaniem na tego typu obawy jest ubezpieczenie na życie.

Czym właściwie jest ubezpieczenie na życie?

Celem ubezpieczenia na życie jest zaspokojenie potrzeb finansowych bliskich po śmierci ubezpieczonego. Osoba wnosząca do gospodarstwa domowego najwięcej środków powinna zabezpieczyć rodzinę na wypadek, gdyby jej zabrakło. Umowę podpisuje się na wybrany przez Klienta okres i może to być zarówno 10, jak i 30 czy 40 lat. Jeżeli ubezpieczony umrze w trakcie trwania umowy, ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłacenia środków wskazanej w polisie osobie, a wszystkie szczegóły – kwoty, wyłączenia i inne kwestie – zawsze znajdziesz w OWU, czyli dokumencie, z którym musisz się zapoznać.

Na czym najbardziej Ci zależy w wyborze polisy na życie?

Aby przefiltrować wszystkie dostępne na rynku oferty ubezpieczeń na życie, warto przyjrzeć się kwestiom, które mają dla Ciebie większe lub mniejsze znaczenie:

  • czas trwania umowy – to okres, podczas którego obejmuje Cię ubezpieczenie. W zależności od ustaleń może trwać kilka, kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat;
  • wysokość składki – czyli kwota, jaką ubezpieczony co miesiąc wpłaca na rzecz swojego ubezpieczenia na życie. W zależności od wariantów polisy oraz oczywiście wieku ubezpieczonego, liczby zaczynają się już od 30 złotych i mogą sięgać kilkuset złotych;
  • kwota ubezpieczenia – suma pieniędzy, jakie ubezpieczyciel wypłaci wskazanej w umowie osobie po Twojej śmierci. Warto w każdym przypadku zapoznać się z OWU, ponieważ w zależności od okoliczności nastąpienia zgonu liczby mogą się znacznie różnić (na przykład jeśli podstawowa kwota ubezpieczenia wynosi 100 000 złotych, wypłacone środki po śmierci na skutek wypadku w pracy mogą wynosić 200 000 złotych, w wyniku wypadku komunikacyjnego 150 000 itp.);
  • wyłączenia – to dość istotna kwestia, którą reguluje OWU każdej polisy na życie. W dokumencie znajdziesz szczegóły dotyczące okoliczności, w których ubezpieczyciel nie wypłaci pieniędzy po śmierci ubezpieczonego. Podstawowymi wyłączeniami są okoliczności związane ze sportami ekstremalnymi, popełnieniem przestępstwa, jeśli ubezpieczony był pod wpływem alkoholu lub narkotyków czy jeśli śmierć nastąpiła w kraju ogarniętym wojną. Warto dokładnie sprawdzić, czy ubezpieczyciel zupełnie wyklucza możliwość wypłacenia środków po popełnieniu samobójstwa przez ubezpieczonego oraz po śmierci w wyniku zawału serca bądź udaru.

Odwiedź jedno z biur operacyjnych KONKRET marketpozyczkowy.plOstrołęce, Pułtusku, Ciechanowie, Płońsku, Ostrowi Mazowieckiej lub Płocku, by poznać najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb oferty ubezpieczenia na życie!