Istnieje wiele sposobów niesienia pomocy ludziom,

ale jest tylko jeden sposób na życie:

POMAGAĆ LUDZIOM.

(H. Z. Niedzielski)
 Każda pomoc jest lepsza od stu rad

wiktoriawilczko

Jan Fuz