rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma KONKRET SP. Z O.O. z siedzibą w Ostrołęce ul. Bartosza Głowackiego 40A, 07-410 Ostrołęka. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000539702. NIP: 758-228-97-39, REGON: 141779770, tel 660 570 080 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  - drogą elektroniczną poprzez wysłanie maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  - drogą korespondencyjną poprzez wysłanie informacji na adres: KONKRET SP. Z O.O ul. Bartosza Głowackiego 40A, 07-410 Ostrołęka,
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
 4. Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.marketpozyczkowy.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika poprzez wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia.
 5. Twoje dane osobowe KONKRET SP. Z O.O. przetwarza w następujących celach:
  - zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
  - kontaktu w sprawie łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO –wykonanie umowy);
  - obsługi Twoich zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
  - dokonywania rozliczeń (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
  - analiz i badań sposobu korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez KONKRET SP. Z O.O. (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
  - prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
  - w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 a RODO – wyrażenie zgody).
 6. Na stronie internetowej zbieramy takie dane jak:
  - pliki cookies – Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.
  - imię i nazwisko – przy wypełnianiu formularza kontaktowego będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, tak abyśmy mieli możliwość kontaktu z Tobą;
  - nr telefonu - przy wypełnianiu formularza kontaktowego będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, tak abyśmy mieli możliwość kontaktu z Tobą;
  - e-mail – poprzez adres e-mail kontaktujemy się z Tobą i przesyłamy informacje zwrotne na Twoje zapytania;
 7. Twoje dane pozyskane za pośrednictwem strony internetowej  www.marketpozyczkowy.pl przekazujemy podmiotom przetwarzającym, tj. firmom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają dane na nasze żądanie.
 8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej – wszystkie firmy, z którymi współpracujemy mają siedzibę na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Masz prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych;
  - sprostowania danych;
  - usunięcia danych;
  - ograniczenia przetwarzania danych;
  - przenoszenia danych;
  - wniesienia sprzeciwu;
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie, w którym uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Twojej osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. Twoje dane, które pozostawiłeś na stronie internetowej www.marketpozyczkowy.pl nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Poszczególne prawa

Źródło

Sposób realizacji/procedura

Prawo do informacji

Art.13-14

Zastosowano wzór klauzuli informacyjnej

Prawo dostępu do danych

Art.15

Każdy podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wglądu w dane osobowe, które podlegają przetwarzaniu

Prawo do sprostowania danych

Art. 16, Art.19

Każdy podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do sprostowania danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Sprostowanie może zostać dokonane:

- drogą elektroniczną poprzez wysłanie maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- drogą korespondencyjną poprzez wysłanie informacji na adres: KONKRET SP. Z O.O ul. Bartosza Głowackiego 40A, 07-410 Ostrołęka,

- drogą telefoniczną poprzez wykonanie telefonu pod numer: 660570070

Prawo do bycia zapomnianym

Art. 17, Art. 19

Każdy podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo bycia zapomnianym. Stosowna informacja o tym fakcie powinna zostać przekazana:

- drogą elektroniczną poprzez wysłanie maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- drogą korespondencyjną poprzez wysłanie informacji na adres: KONKRET SP. Z O.O ul. Bartosza Głowackiego 40A, 07-410 Ostrołęka,

- drogą telefoniczną poprzez wykonanie telefonu pod numer: 660570070

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Art.18-19

Każdy podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Ograniczenie może zostać dokonane:

- drogą elektroniczną poprzez wysłanie maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- drogą korespondencyjną poprzez wysłanie informacji na adres: KONKRET SP. Z O.O ul. Bartosza Głowackiego 40A, 07-410 Ostrołęka,

- drogą telefoniczną poprzez wykonanie telefonu pod numer: 660570070

Prawo do przenoszenia danych

Art.20

Każdy podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do przenoszenia danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Przeniesienie może zostać dokonane:

- drogą elektroniczną poprzez wysłanie maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- drogą korespondencyjną poprzez wysłanie informacji na adres: KONKRET SP. Z O.O ul. Bartosza Głowackiego 40A, 07-410 Ostrołęka,

- drogą telefoniczną poprzez wykonanie telefonu pod numer: 660570070

Prawo do sprzeciwu oraz do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu

Art. 21

Każdy podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do sprzeciwu oraz do niepodlegania decyzją opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Sprzeciw może zostać dokonany:

- drogą elektroniczną poprzez wysłanie maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- drogą korespondencyjną poprzez wysłanie informacji na adres: KONKRET SP. Z O.O ul. Bartosza Głowackiego 40A, 07-410 Ostrołęka,

- drogą telefoniczną poprzez wykonanie telefonu pod numer: 660570070