Zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim

zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim img

W grudniu ubiegłego roku przyjęto nowelizację ustawy o kredycie konsumenckim, a część jej zapisów weszła w życie dopiero w maju tego roku. Ustawodawca nakłada na instytucje pożyczkowe szereg nowych obowiązków, tłumacząc to troską o szeroko rozumiany interes konsumentów. Czy rzeczywiście Polacy zyskają na nowych regulacjach? Czy może efekt okaże się odwrotny do zamierzonego?

Nowe obowiązki instytucji pożyczkowych

Zgodnie z definicją określoną w ustawie instytucją pożyczkową może być bank, firma kredytowa albo inny podmiot, którego działalność opiera się na udzielaniu kredytów konsumenckich lub odroczonych zapłat za zakupione produkty. Od 18 maja 2023 na takich instytucjach spoczywa szereg nowych obowiązków nałożonych przez ustawodawcę. Zgodnie z nowelizacją udzielenie pożyczki każdorazowo wiąże się z koniecznością dokonania oceny zdolności kredytowej na podstawie analizy danych udostępnianych przez zaufanych dostawców gromadzących i przetwarzających dane niezbędne do takiej oceny. O ile taka weryfikacja z jakiegoś powodu jest niemożliwa, instytucja musi zobowiązać klienta do dostarczenia oświadczenia o dochodach i stałych wydatkach wraz z dokumentem potwierdzającym wysokość dochodów (np. zaświadczeniem od pracodawcy). Co ważne, komplet wspomnianych dokumentów będzie niezbędny w przypadku ubiegania się o kwotę pożyczki przekraczającą dwukrotność aktualnego wynagrodzenia minimalnego.

Jakie jeszcze zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim?

Najbardziej kontrowersyjny zapis nowelizacji ustawy (który obowiązuje już od grudnia 2022) dotyczy obniżenia maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu do 45% od całkowitej kwoty udzielanej pożyczki. Skutkiem z pewnością będzie zmniejszenie dostępności kredytu konsumenckiego, a z kolei luka wynikająca z niezmiennie wysokiego popytu spowoduje rozwój szarej strefy w postaci tak zwanych pożyczek prywatnych, choć prywatnych jedynie z pozoru i z nazwy.

Obniżenie pozaodsetkowych kosztów kredytu ograniczy dostępność pożyczek z dłuższymi terminami spłaty, a to dotknie przede wszystkim najmniej zamożnych konsumentów, dla których tego typu rozwiązanie okazywało się ostatnią deską ratunku w problemach finansowych. Szacuje się, że aż 200 000 klientów zostanie na przysłowiowym lodzie.

Informacja o pożyczce w BIK i trudności w otrzymaniu większej kwoty

Każda udzielona pożyczka, niezależnie od kwoty, musi zostać udokumentowana w BIK, bo nowe zapisy ustawy nakładają na instytucje finansowe obowiązek dzielenia się informacjami o udzielonych pożyczkach. Dodatkowo w styczniu 2024 instytucje pożyczkowe będą działać pod nadzorem KNF, co również przyczyni się do zwiększenia kosztów, a to znajdzie odzwierciedlenie w cenach.

W KONKRET marketpozyczkowy.pl zaspokajamy potrzeby finansowe – nasi doświadczeni doradcy pomogą Ci znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz. Pożyczki pozabankowe, w tym również przez internet, oferujemy Klientom z Ciechanowa, Przasnysza, Ostrołęki, Ostrowi Mazowieckiej, Pułtuska, Płocka, Płońska, Łomży oraz innych miejscowości.