Misją firmy KONKRET Sp. z o.o. jest zaspokojenie potrzeb finansowych klientów. Z tego celu wypływają wszelkie wartości towarzyszące pracownikom podczas pracy, zarówno biznesowe, racjonalne, jak i rozwojowe. Nadrzędny cel naszej firmy spełniamy poprzez:

  • ciągłe poszerzanie atrakcyjnej oferty produktowej (produkty własne oraz firm współpracujących),
  • utrzymanie i umacnianie pozycji firmy na rynku usług finansowych (m.in. poszerzanie zasięgu działalności zarówno pod postacią otwieranych placówek, jak i dostępności w kanale internetowym, wytrwałość w realizacji założonych planów, wzorowa współpraca z firmami zewnętrznymi),
  • najwyższą jakość obsługi klienta – profesjonalne zdefiniowanie potrzeby finansowej, doskonała komunikacja z klientem oraz nieustanny rozwój kreatywności i wysokich kompetencji zawodowych pracowników firmy,
  • tworzenie przyjaznego środowiska pracy opierającego się na zasadach typowych dla zgranego zespołu,
  • budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez zaangażowanie społeczne.