Jakie są rodzaje zabezpieczeń pożyczek, czym się różnią?

Jakie są rodzaje zabezpieczeń pożyczek, czym się różnią?img

Udzielenie pożyczki czy kredytu zawsze dla banku lub instytucji pozabankowej oznacza pewne ryzyko, że pożyczkobiorca stanie się niewypłacalny, a zobowiązanie nie zostanie spłacone na czas – to natomiast przekłada się na straty firmy. Dlatego też, jeśli chcemy pożyczyć większą kwotę, musimy liczyć się z możliwością obowiązku zabezpieczenia pożyczki. To, w jaki sposób bank zechce się zabezpieczyć i czy w takiej sytuacji obniży oprocentowanie, zależy od warunków umowy. Sprawdź dostępne opcje!

Możliwości zabezpieczenia pożyczki

Co ważne, nie każdy sposób zabezpieczenia jest dostępny w przypadku określonych rodzajów zobowiązania finansowego. Możliwości są następujące:

  • pożyczka pod zastaw – zwykle dostępna w lombardach. Zastaw rejestrowy oznacza, że pożyczkobiorca w dalszym ciągu może korzystać z zastawionej maszyny rolniczej czy samochodu, o ile reguluje zobowiązanie zgodnie z ustaleniami. Natomiast zastaw zwykły oznacza, że korzystanie z zastawionych rzeczy nie jest możliwe do momentu całkowitej spłaty zobowiązania;
  • poręczenie pożyczki – istotą poręczenia jest deklaracja osoby trzeciej, że ta przejmie obowiązek spłaty zobowiązania, jeśli pożyczkobiorca stanie się niewypłacalny. W wielu przypadkach instytucje finansowe zastrzegają sobie możliwość odmowy udzielenia pożyczki, jeśli poręczyciel jest spokrewniony lub w inny sposób związany z pożyczkobiorcą (nie może to być np. współmałżonek, rodzic, rodzeństwo itp.);
  • ubezpieczenie pożyczki – to jednocześnie najdroższy, ale i najbardziej skuteczny sposób zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Z uwagi na koszty najczęściej towarzyszy kredytom bankowym. To dosłownie polisa, dzięki której ubezpieczyciel reguluje spłatę w momencie, kiedy kredytobiorca traci możliwość samodzielnego spłacania zobowiązania, np. na wypadek utraty źródła dochodu. Ubezpieczenie gwarantuje, że wysokim zobowiązaniem – nawet po śmierci kredytobiorcy – nie zostaną obciążeni jego bliscy, a ubezpieczyciel spłaci część lub całą pożyczkę;
  • hipoteka – ta możliwość dostępna jest wyłącznie dla klientów banków udzielających kredytów. Polega na zastawieniu nieruchomości, np. mieszkania, domu czy działki, której właścicielem jest kredytobiorca;
  • weksel – podpisany papier wartościowy o mocy prawnej oznacza, że pożyczkobiorca bierze na siebie odpowiedzialność za spłatę zobowiązania w określonym terminie. W przypadku braku uregulowania zobowiązania weksel stanowi podstawę do wszczęcia postępowania sądowego;
  • dobrowolna zgoda na poddanie się egzekucji zadłużenia – ma formę aktu notarialnego, w myśl którego pożyczkobiorca deklaruje dobrowolną gotowość poddania się egzekucji sądowej w razie braku możliwości spłaty pożyczki.

Co ważne, nie zawsze takie zabezpieczenie jest wymagane, bo w przypadku np. chwilówek na stosunkowo niewielkie kwoty instytucje udzielające pożyczek ograniczają formalności, by udzielić wsparcia finansowego jak najszybciej. Natomiast jeśli chcemy pożyczyć większą kwotę, musimy liczyć się z możliwością, że konieczne będzie zabezpieczenie pożyczki czy kredytu w sposób określony w umowie. Aby poznać korzystne oferty, skontaktuj się z wybranym biurem operacyjnym KONKRET marketpozyczkowy.pl, np. w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Pułtusku, Płocku, Płońsku lub Łomży.