Jan Filip Fuz

Jan Fuz

Dzięki systematycznej rehabilitacji mogę bawić się na placu zabaw. Zobacz film