Obowiązek sprawdzania numerów PESEL przez banki i inne instytucje – od czerwca 2024 roku

Obowiązek sprawdzania numerów PESEL przez banki i inne instytucje – od czerwca 2024 roku

Zgodnie z ustawą mającą na celu ograniczanie skutków kradzieży tożsamości – od 17 listopada 2023 roku pełnoletni obywatele mają możliwość zastrzeżenia swojego numeru PESEL. Chroni to przed jego nieautoryzowanym wykorzystaniem w celu np. wzięcia pożyczki, podpisania umowy leasingowej, wyrobienia duplikatu karty SIM czy zawarcia umowy kupna-sprzedaży u notariusza. Z kolei od czerwca tego roku różnego rodzaju instytucje mają obowiązek sprawdzania bazy zastrzeżonych numerów PESEL. Co oznacza to w praktyce? Jakie konsekwencje wiążą się z tą zmianą?

Sankcje a zastrzeżenie numeru PESEL

Banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, inne instytucje finansowe, firmy telekomunikacyjne, notariaty czy podmioty dostarczające usługi płatnicze – od czerwca 2024 roku muszą weryfikować numery PESEL klientów. Wymóg ten jednak ma zastosowanie w niektórych przypadkach, między innymi przed podpisaniem nowej umowy z daną osobą lub aneksu do porozumienia zwiększającego wysokość zadłużenia.

Warto zaznaczyć, że wszystkie konsekwencje prawne związane z wykorzystywaniem cudzych danych będą wyciągane dopiero od zdarzeń następujących po wskazanej dacie. Zmiana w prawie stanowi jednak dużą pomoc dla obywateli, gdyż na przykład, jeśli ktoś weźmie kredyt na nasze nazwisko, podając zastrzeżony numer PESEL – odpowiedzialność za nie spada na instytucję, która go udzieliła.

Gdzie można zastrzec numer PESEL?

Zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać na stronie internetowej lub w aplikacji mObywatel za pomocą e-usługi albo osobiście, składając wniosek w placówkach, takich jak:

  • urząd gminy,
  • bank krajowy,
  • spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa,
  • dowolny oddział Poczty Polskiej.

Odwołanie zastrzeżenia numeru PESEL

Zarówno zastrzeżenia, jak i jego odwołania można dokonać w pełni bezpłatnie – wspomnianymi wyżej sposobami. Ustawodawca daje nam także opcję podjęcia tych czynności bezterminowo lub na określony czas, wskazując datę oraz godzinę, kiedy system ma automatycznie wykonać konkretne działanie.

Potrzebujesz doradcy finansowegoOstrołęce, Płocku, Ciechanowie czy Łomży? Zapraszamy do KONKRET marketpozyczkowy.pl, gdzie proponujemy fachowe wsparcie w zakresie zarządzania i optymalizacji Twoich zobowiązań!