Upadłość konsumencka – o co chodzi?

Upadłość konsumencka – o co chodzi?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przeznaczone dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a stały się niewypłacalne. Proces ten polega na oddłużaniu konsumentów, nie oznacza to jednak, że nagle wszystkie długi zostają umorzone „od ręki”. Wpierw następuje spieniężanie obecnego majątku dłużnika (np. sprzedaż nieruchomości, samochodu, sprzętu RTV i AGD), z którego spłaca się wszystkie bądź jedynie część zobowiązań. Kolejno wyznacza się plan spłaty wierzycieli, a środki na ten cel pozyskuje np. z wynagrodzenia. Po pewnym czasie regulowania zobowiązań nieopłacone długi mogą natomiast zostać umorzone.

Co daje upadłość konsumencka?

Ogłoszenie upadłości pozwala na obniżenie lub umorzenie wszelkich zobowiązań pieniężnych powstałych przed ogłoszeniem tego faktu, np. kredytów bankowych i pozabankowych, rachunków oraz faktur z uprzednio prowadzonej działalności. W przypadku podjęcia decyzji o upadłości sąd lub syndyk określa plan spłat (wysokość rat oraz czas trwania), zapoznając się uprzednio z aktualną sytuacją finansową konsumenta – możliwościami zarobkowymi czy kosztami utrzymania rodziny.

Decyzja o postępowaniu upadłościowym skutkuje wstrzymaniem windykacji i postępowań egzekucyjnych. Warto zdawać sobie jednak sprawę z tego, że oprócz wspomnianych korzyści, nie wszystkie zobowiązania są poddawane umorzeniu. Mimo ogłoszenia upadłości konsumenckiej na danej osobie nadal pozostaje obowiązek wypłacania alimentów, odszkodowań, grzywien, a także długów – z premedytacją pominiętych lub powstałych po fakcie.

Jak uniknąć zadłużenia? Odpowiedzialne zarządzanie finansami

Nie da się ukryć, że postępowanie upadłościowe to rozwiązanie podejmowane w ostateczności, kiedy konsument nie ma już innej drogi wyjścia z zadłużenia. Co więcej, wiąże się ono z pewnymi negatywnymi konsekwencjami – dłużnik zostaje wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (RDN), co może utrudnić w przyszłości np. uzyskanie kredytu czy pożyczek.

Chcąc uniknąć postępowania upadłościowego, należy przede wszystkim mądrze gospodarować dostępnym budżetem, planując wydatki w oparciu o bieżące możliwości finansowe. Oczywiście są różne sytuacje życiowe, w których dodatkowy zastrzyk gotówki jest niezbędny. Pożyczki, kredyty oraz inne produkty bankowe są tworzone dla ludzi, jednak wskazana jest tutaj rozwaga i odpowiedzialność.

Pracujący w naszych placówkach doświadczeni doradcy finansowi z pewnością zaproponują najkorzystniejsze rozwiązania, służąc wsparciem i radą. Zapraszamy do jednej z naszych filii w Ostrołęce, Pułtusku, Ciechanowie, Płońsku czy Łomży.