Ubezpieczenie od utraty pracy przy kredycie – czy to się opłaca?

Ubezpieczenie od utraty pracy przy kredycie – czy to się opłaca?

Każdy, kto decyduje się na podpisanie umowy kredytowej opiewającej na bardzo dużą kwotę – najczęściej kredyt hipoteczny na zakup mieszkania czy budowę domu – obawia się potencjalnej sytuacji, w której traci źródło dochodu, a tym samym możliwość spłacania kolejnych rat. Choć zaleganie nie oznacza automatycznie zajęcia nieruchomości przez bank, tylko zwykle naliczanie odsetek, nie jest to z pewnością komfortowe położenie. Zwłaszcza jeśli do tego utrzymujemy rodzinę, utrata pracy może być bolesnym finansowo doświadczeniem. Co ważne jednak, regularne spłacanie rat kredytu jest tak samo w interesie kredytobiorcy, co banku kredytującego – dlatego też w wielu przypadkach w momencie podpisywania umowy banki oferują klientom polisę gwarantującą spłacanie zobowiązań nawet pomimo niekorzystnej sytuacji w życiu kredytobiorcy.

Na czym polega ubezpieczenie od utraty pracy

Ubezpieczenie od nagłej, nieprzewidzianej utraty pracy często stanowi dodatek do polisy na życie, jaką proponuje się klientom podpisującym umowę kredytową na dużą kwotę. Zadaniem takiego ubezpieczenia jest zabezpieczenie środków na wypadek utraty źródła dochodu, a tym samym spłacania zobowiązań bez opóźnień. Zachowanie płynności finansowej pozwala jednocześnie na spokojnie znaleźć nowe zatrudnienie, jakie spełni nasze oczekiwania – w zależności od zapisów OWU możemy liczyć nawet na 12 miesięcy spłacania rat przez ubezpieczyciela, dlatego nie musimy natychmiast godzić się na tzw. pierwszą-lepszą ofertę pracy. Główną korzyścią, jaka wynika z ubezpieczenia, jest możliwość zachowania dotychczasowego poziomu życia, mimo chwilowych turbulencji.

Utrata pracy a trwała niezdolność do pracy – czy to to samo w kwestii polisy?

Co ważne, nie należy mylić polisy z zabezpieczeniem od utraty pracy oraz ubezpieczenia od niezdolności do pracy. Z założenia utrata zatrudnienia jest jedynie przejściowa, a potrzebna pomoc ma charakter doraźny. Natomiast jeśli mamy do czynienia z niezdolnością do pracy, związaną np. z chorobą albo przebytym wypadkiem, mówimy o świadczeniach w ramach pomocy trwałej.

Czego dotyczy i czego nie dotyczy ubezpieczenie od utraty źródła dochodu?

Co do zasady w przypadku polisy od utraty pracy mówimy o nagłym, nieprzewidzianym zdarzeniu skuktkującym utratą stałego źródła dochodu. Ubezpieczenie obejmuje:

  • rozwiązanie stosunku pracy,
  • ogłoszenie upadłości firmy zatrudniającej ubezpieczonego,
  • zamknięcie firmy zatrudniającej ubezpieczonego – zaprzestanie prowadzenia działalności i wyrejestrowanie przedsiębiorstwa,
  • zaprzestanie prowadzenia własnej działalności gospodarczej (z wyrejestrowaniem).

Należy zwrócić uwagę również na wyłączenia, czyli okoliczności, które nie uprawniają do świadczeń w sytuacji utraty zatrudnienia. Ubezpieczenie nie obejmuje:

  • nieprzedłużenia umowy o pracę na czas określony (czas określony umowy o pracę z definicji stoi w sprzeczności z nagłością i niemożliwością przewidzenia ustania stosunku pracy),
  • zwolnienia dyscyplinarnego (czyli rozwiązania umowy o pracę z winy ubezpieczonego),
  • zwolnienia w ramach zapowiadanych zwolnień grupowych,
  • zwolnienia z firmy, którą prowadzi bliska osoba ubezpieczonego (istnieje ryzyko próby wyłudzenia odszkodowania).

Aby poznać wszystkie możliwości, wszystkie za i przeciw, jak również wszystkie warunki ubezpieczenia od utraty pracy w przypadku posiadania kredytu na dużą kwotę, skorzystaj z naszego doradztwa. Zapraszamy do biur operacyjnych KONKRET marketpozyczkowy.plOstrołęce, Ciechanowie, Ostrowi Mazowieckiej, Pułtusku, Płońsku lub Łomży.